Welcome to my blog

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ทำเนียบ สมาคมกีฬาดีเด่น การกีฬาแห่งประเทศไทย
ปี
ดีเด่น
รองดีเด่น
2529
สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2530
สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2531
สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสนุกเกอร์แห่งประเทศไทย
สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
2532
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2533
สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย
สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2534
สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย           ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2535
สมาคมกีฬาสมัครเล่นที่มีผลงานสมควรได้รับการชมเชยได้แก่ 
- สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย              
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
- สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่ง  
ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
2356
สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่ง  
ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย
2537
สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่ง   
ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย
2538
ข้อมูลไม่มี
2539
สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่ง  
ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
สมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย
2540
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
ปี
ดีเด่น
รองดีเด่น
2541
สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2542
สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
2543
สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย 
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2544
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
2545
สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
2546
สมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย
2547
สมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย
2548
สมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย
2549
สมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย
2550
สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย          ในพระบรมราชูปถัมภ์
2551
สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
2552
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น